Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Είναι το πιο γνωστό σύστημα ανίχνευσης – αναγγελίας διάρρηξης και χρησιμοποιείται σε μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις.

Ο πίνακας αυτού του συστήματος χωρίζεται σε ζώνες.
Οι ηχητικές/οπτικές ενδείξεις ( σειρήνες ή σειρήνες με φλάς κλπ.) συνδέονται στις αντίστοιχες εξόδους συναγερμού του πίνακα.
Στο συμβατικό σύστημα το κόστος των υλικών είναι χαμηλό εν σχέση με την καλωδίωση. Και αυτό γιατί για κάθε ζώνη του πίνακα και εξόδου συναγερμού απαιτείται ξεχωριστό καλώδιο τύπου συναγερμού 2χ0,35 + 4χ0,22 mm
Κατεβάστε το pdf για περισσότερες πληροφορίες

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Το διευθυνσιοδοτημένο σύστημα συναγερμού, είναι η σωστή επιλογή για εμπορικές και οικιακές εφαρμογές όπου απαιτείται εκτεταμένη καλωδίωση, ενώ παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης καλωδίωσης που δίνει στο χρήστη ευελιξία για προσθήκες και επανατοποθετήσεις. Το σύστημα δύναται να κλιμακωθεί έτσι ώστε να είναι προσαρμόσιμο στις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη.

Το δίκτυο (bus) δέχεται μόνο διευθυνσιοδοτημένες συσκευές, ενώ το μέγεθος του πίνακα ελέγχου φτάνει τους τρεις (3) βρόχους με 192 διευθυνσιοδοτημένες συσκευές ως ανώτατο όριο.

Η εγκατάστασή του γίνεται με μειωμένη καλωδίωση συγκριτικά με ένα συμβατικό παραδοσιακό σύστημα συναγερμού, ενώ μειώνει κατά 50% τα σημεία τερματισμού καθώς και την πιθανότητα προβλημάτων καλωδίωσης.

Καλωδίωση :
Βρόχος : καλώδιο τύπου LiYCY 2X1,5 mm
Υπόλοιπες καλωδιώσεις : καλώδιο τύπου συναγερμού 2χ0,35 + 4χ0,22 mm
Κατεβάστε το pdf για περισσότερες πληροφορίες
>> Τεχνικές προδιαγραφές Addressable Σύστημα Συναγερμού