ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Α. ΓΕΝΙΚΑ.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας έχει σαν στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση πράξεων βίας και γενικά αξιόποινων πράξεων. Έτσι λοιπόν θα πρέπει το εγκατεστημένο σύστημα να εποπτεύει τους χώρους που είναι πιθανό να συμβούν τέτοιου είδους γεγονότα.

Συγκεκριμένα οι χώροι αυτοί είναι :

- Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις
- Οι χώροι προσέγγισης και πρόσβασης προς την εγκατάσταση
- Ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας, λειτουργικά αποτελείται από:

- Μονάδες λήψης (κάμερες παρακολούθησης)
- Καλώδια μεταφοράς εικόνας και παροχής τροφοδοσίας
- Μονάδα διαχείρισης σημάτων και ελέγχου
- Μονάδες απεικόνισης (Μόνιτορς)
- Μονάδες καταγραφής και αποθήκευσης.
Κατεβάστε το pdf για περισσότερες πληροφορίες