ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

1. ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το αυτόνομο σύστημα πρόσβασης της Bewator είναι η καλύτερη επιλογή όταν χρειάζεται μία απλή και ασφαλής μέθοδος ελέγχου πρόσβασης και ασφάλισης θύρας χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιηθούν κλειδιά. Ένα αυτόνομο σύστημα πρόσβασης επιτρέπει την είσοδο μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες εισάγωντας έναν απλό κωδικό τεσσάρων ή έξι ψηφίων, ενώ οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση.
2. ΔΙΚΤΥΟ BEWAPASS
Αποτελείται από υπο-μονάδες, οι οποίες επικοινωνούν με κανάλι πολλαπλών θέσεων για την απλοποίηση των εγκαταστάσεών του. Το Bewapass χρησιμοποιεί τις διανεμημένες πληροφορίες των τοπικών τμηματικών ελεγκτών του που φυλάσσουν όλες τις λειτουργικές πληροφορίες του συστήματος. Η/Υ χρησιμοποιείται μόνο για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο του συστήματος.

Οι τοπικοί ελεγχτές και τα τερματικά κάθε θύρας συνδέονται με τον κεντρικό ελεγκτή, ο τύπος του οποίου επιλέγεται βάση των απαιτήσεων ασφάλειας/λειτουργίας των εν λόγω θυρών που πρέπει να ασφαλιστούν.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του συστήματος Bewapass είναι ότι μπορεί να χωριστεί σε αυτόνομα υπο-συστήματα, τα οποία ελέγχονται αποκλειστικά από τους χρήστες του συγκεκριμένου υπο-συστήματος και όχι από τους χρήστες κάποιου άλλου. Οι υπεύθυνοι όμως του ολικού συστήματος (το σύνολο δηλαδή των υπο-συστημάτων) μπορούν να ελέγχουν ταυτόχρονα τα μεμονομένα υπο-συστήματα, αλλά και το σύνολό τους.
 
3. ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ – CCTV – ACESS CONTROL)
Οι ανάγκες ασφάλειας μίας επιχείρησης, σήμερα, είναι μεγάλες με αποτέλεσμα να χρειάζονται παράλληλα, αρκετά συστήματα ασφαλείας. Η συνήθης αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής είναι η εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος συναγερμού, η εγκατάσταση ενός επίσης αυτόνομου συστήματος πρόσβασης με δικό του Η/Υ και τέλος η εγκατάσταση ενός αυτόνομου κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καλή διαχείριση του χώρου.

Η φιλοσοφία ενοποίησης των συστημάτων ασφαλείας σε μία εγκατάσταση, από την Bewator, είναι πρακτικά και τεχνικά η πιο έγκυρη λύση βελτιώνοντας το εργασιακό περιβάλλον του χειριστή. Κάθε σύστημα της Bewator σχεδιάζεται για να παρέχει τη βέλτιστη υπηρεσία ως αυτόνομο σύστημα σε συγκεκριμένο τομέα, αλλά επειδή όλα έχουν το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας, η ενοποίησή τους γίνεται με απλό και αξιόπιστο τρόπο.
Κατεβάστε το pdf για περισσότερες πληροφορίες