ΣΥΣΤΗΜΑ ADDRESSABLE ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς GENT 800 χρησιμοποιείται σε μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις.

Ο πίνακας δέχεται μέχρι 127 υλικά ( ανιχνευτές - κομβία - κάρτες διασύνδεσης )

Οι ηχητικές/οπτικές ενδείξεις ( σειρήνες ή σειρήνες με φλάς κλπ.) συνδέονται στις αντίστοιχες εξόδους συναγερμού του πίνακα.

Το σύστημα αυτό προσφέρει χαμηλό κόστος υλικών και καλωδίωσης.

Υλικά :
Οι ανιχνευτές είναι συμβατικού τύπου (βλέπε συμβατική πυρανίχνευση) και κάθε ένας από αυτούς έχει την δική του ταυτότητα (διεύθυνση) από την βάση του. Τα κομβία αναγγελίας πυρκαγιάς και οι κάρτες διασύνδεσης είναι addressable. Στις κάρτες διασύνδεσης συνδέονται μονάδες εισόδου όπως πρόσθετοι ανιχνευτές και κομβία συμβατικού τύπου ή μονάδες εξόδου όπως σειρήνες, ηλεκτρομαγνήτες συγκράτησης πόρτας κλπ.
Η σύνδεση αυτών των υλικών στο πίνακα γίνεται με ένα και μόνο καλώδιο το οποίο ξεκινάει και καταλήγει στον πίνακα ( βρόχος).

Οι σειρήνες ή σειρήνες με φλάς κλπ. είναι επίσης συμβατικού τύπου.

Καλωδίωση :
Βρόχος : καλώδιο τύπου LiYCY 2X1,5 mm
Έξοδος συναγερμού : καλώδιο τύπου ΝΥΜ 2Χ1,5 mm²
Κατεβάστε το pdf για περισσότερες πληροφορίες