ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς GENT vigilon compact 1-2 βρόχων χρησιμοποιείται σε μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις.

Παρά το μεγάλο μέγεθος της εφαρμογής το σύστημα αυτό παρέχει ευκολία και ευελιξία τόσο στην σχεδίαση – εγκατάσταση – προγραμματισμό του όσο και στην χρήση του.

Ο πίνακας δέχεται μέχρι 400 διευθυνσιοδοτημένα υλικά σε πλήρη ανάπτυξη ( ανιχνευτές - κομβία - κάρτες διασύνδεσης - σειρήνες - σειρήνες με φλάς κλπ.).

Η σύνδεση των υλικών στο πίνακα γίνεται με ένα καλώδιο το οποίο ξεκινάει και καταλήγει στον πίνακα ( βρόχος). Κάθε βρόχος δέχεται μέχρι 200 υλικά.

Η κάθε συσκευή (ανιχνευτής, κομβίο, σειρήνα, interface κλπ) έχει ενσωματωμένο απομονωτή, ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος να απομονώνεται το σημείο που έχει το πρόβλημα και η λειτουργία του υπολοίπου συστήματος να συνεχίζεται κανονικά.

Η σειρήνα ή φαροσειρήνα κλπ. τροφοδοτούνται και επικοινωνούν κατευθείαν από το διπολικό καλώδιο του βρόγχου καθιστώντας περιττή τόσο την χρήση συσκευών εντολών όσο και την πρόσθετη καλωδίωση

Οι ανιχνευτές πχ ο οπτικός/θερμικός όπου τα δύο στοιχεία λειτουργούν παράλληλα και προγραμματίζονται ανεξάρτητα για χρονικό διάστημα έτους, μειώνοντας τους ψευδούς συναγερμούς της εγκατάστασης. Πχ οι ανιχνευτές στην κουζίνα να λειτουργούν μόνο ως θερμικοί τις ώρες μαγειρέματος.(βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά για την ευρεία γκάμα ανιχνευτών)

Ο πίνακας έχει δυνατότητα να συνδεθεί με Η/Υ στον οποίο θα εγκατασταθεί πρόγραμμα γραφικών με τις κατόψεις της εγκατάστασης ώστε σε περίπτωση συναγερμού η αντίστοιχη κάτοψη να εμφανίζεται στην οθόνη και ο ανιχνευτής να αναβοσβήνει.

Καλωδίωση :
Βρόχος : καλώδιο τύπου LiYCY 2X1,5 mm²
Κατεβάστε το pdf για περισσότερες πληροφορίες