ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς GENT vigilon compact 1-5 βρόχων χρησιμοποιείται σε μεγάλες εγκαταστάσεις.

Ο πίνακας δέχεται μέχρι 1000 υλικά σε πλήρη ανάπτυξη ( ανιχνευτές - κομβία - κάρτες διασύνδεσης - σειρήνες - σειρήνες με φλάς κλπ.). Περισσότεροι του ενός πίνακες μπορούν να δικτυωθούν μεταξύ τους ( μέχρι 32 πίνακες με χρήση καλωδίου και μέχρι 64 πίνακες με χρήση οπτικής ίνας).

Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και ένας ή περισσότεροι σταθμοί παρακολούθησης (supervisor) με χρήση υπολογιστή και γραφικών των χώρων της εγκατάστασης.

Η σύνδεση των υλικών στο πίνακα γίνεται με ένα καλώδιο το οποίο ξεκινάει και καταλήγει στον πίνακα ( βρόχος). Κάθε βρόχος δέχεται μέχρι 200 υλικά.

Η κάθε συσκευή (ανιχνευτής, κομβίο, σειρήνα, interface κλπ) έχει ενσωματωμένο απομονωτή, ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος να απομονώνεται το σημείο που έχει το πρόβλημα και η λειτουργία του υπολοίπου συστήματος να συνεχίζεται κανονικά.

Η σειρήνα ή φαροσειρήνα κλπ. τροφοδοτούνται και επικοινωνούν κατευθείαν από το διπολικό καλώδιο του βρόγχου καθιστώντας περιττή τόσο την χρήση συσκευών εντολών όσο και την πρόσθετη καλωδίωση

Οι ανιχνευτές πχ ο οπτικός/θερμικός όπου τα δύο στοιχεία λειτουργούν παράλληλα και προγραμματίζονται ανεξάρτητα για χρονικό διάστημα έτους, μειώνοντας τους ψευδούς συναγερμούς της εγκατάστασης. Πχ οι ανιχνευτές στην κουζίνα να λειτουργούν μόνο ως θερμικοί τις ώρες μαγειρέματος.(βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά για την ευρεία γκάμα ανιχνευτών)

Καλωδίωση :
Βρόχος : καλώδιο τύπου LiYCY 2X1,5 mm²
Κατεβάστε το pdf με περισσότερες πληροφορίες για τον πίνακα ελέγχου
Κατεβάστε το pdf με περισσότερες πληροφορίες για το Supervisor Graphical Display