ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ

Ο πίνακας κατάσβεσης GENT 3295 αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για ανίχνευση πυρκαγιάς και ηλεκτρικής ενεργοποίησης για κατάκλυση χώρου με το αντίστοιχο αέριο.

Ο πίνακας διαθέτει δύο ζώνες ανίχνευσης. Σε ενεργοποίηση ανιχνευτή/ες της πρώτης ζώνης έχουμε ηχητική και οπτική ένδειξη πρώτου σταδίου. Σε ενεργοποίηση και της δεύτερης ζώνης έχουμε ηχητική και οπτική ένδειξη δεύτερου σταδίου όπου μετά από προγραμματιζόμενη χρονοκαθυστέρηση θα δοθεί εντολή για κατάκλυση χώρου.
Ο πίνακας διαθέτει επίσης ενσωματωμένο κίτρινο κομβίο ενεργοποίησης κατάκλυσης καθώς και κλειδί με τρεις λειτουργίες ( απομόνωση κατάσβεσης – μόνο χειροκίνητη λειτουργία από κομβίο – χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία από κομβίο και ανιχνευτές ).
Κατεβάστε το pdf για περισσότερες πληροφορίες
 
Τεχνικές Προδιαγραφές
>> Προδιαγραφή Κατάσβεσης FM200
>> Προδιαγραφή Κατάσβεσης CO2
>> Προδιαγραφή Κατάσβεσης Inergen
>> Προδιαγραφή Κατάσβεσης Κουζίνας
>> Πυρανίχνευση Κατάσβεσης GENT