ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Είναι το πιο γνωστό σύστημα ανίχνευσης – αναγγελίας πυρκαγιάς και χρησιμοποιείται σε μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις.

Ο πίνακας αυτού του συστήματος χωρίζεται σε ζώνες. Σε κάθε ζώνη συνδέονται μέχρι 20 ανιχνευτές και απεριόριστος αριθμός κομβίων αναγγελίας πυρκαγιάς.

Οι ηχητικές/οπτικές ενδείξεις ( σειρήνες ή σειρήνες με φλάς κλπ.) συνδέονται στις αντίστοιχες εξόδους συναγερμού του πίνακα.
Στο σύστημα συμβατικής πυρανίχνευσης το κόστος των υλικών είναι χαμηλό εν σχέση με την καλωδίωση. Και αυτό γιατί για κάθε ζώνη του πίνακα και εξόδου συναγερμού απαιτείται ξεχωριστό καλώδιο τύπου ΝΥΜ 2Χ1,5 mm ²

Για αυτό τα συστήματα αυτά σπάνια έχουν περισσότερες από 32 ζώνες.
Κατεβάστε το pdf για περισσότερες πληροφορίες