ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Τα αέρια χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα εκρηκτικά και τα τοξικά, με ξεχωριστούς ανιχνευτές για κάθε τύπο του συγκεκριμένου αερίου που καλύπτουν.

Οι ανιχνευτές εκρηκτικού τύπου απαιτούν επαναπρογραμματισμό κάθε χρόνο και οι ανιχνευτές τοξικού τύπου απαιτούν αλλαγή του αισθητηρίου μετά από δύο έως τρία χρόνια.
Στο συμβατικό σύστημα ανίχνευσης κάθε ανιχνευτής συνδέεται σε ξεχωριστή ζώνη του πίνακα και μεταφέρει συνεχώς πληροφορίες της κατάστασή του. Σε περίπτωση ενεργοποίησης ανιχνευτή ο πίνακας διαθέτει τρία διαφορετικά επίπεδα συναγερμού. Το καλώδιο της κάθε ζώνης πρέπει να είναι 4x1,5mm² θωρακισμένο.

Στο διευθυνσιοδοτημένο σύστημα ανίχνευσης στην ζώνη του πίνακα τοποθετούνται μονάδες εισόδων/εξόδων οι οποίες ανάλογα με τον τύπου τους μπορούν να συνδεθούν με έως 8 ανιχνευτές και 16 επαφές εξόδου με ξεχωριστή ένδειξη για κάθε συσκευή. Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να επεκταθεί έως τους 96 ανιχνευτές και 64 επαφές εξόδου.
Κατεβάστε το pdf για περισσότερες πληροφορίες
 
Τεχνικές Προδιαγραφές
>> Προδιαγραφή Συστήματος Ανίχνευσης Αερίων
>> Τεχνική προδιαγραφή Ανίχνευση CO